Consider că este important să mai zăbovim asupra temei despre care am scris săptămâna trecută ca să ne analizăm într-un mod profund și personal.

Vă  propun pasajul din Scriptură: Matei 26: 17-25, unde Domnul Isus își provoacă ucenicii la o introspecție iar ei au acceptat provocarea.

Introspecția, în contextul nostru, înseamnă o cercetare nu exterioară, ci interioară a vieții lăuntrice, unde nu pătrunde nici păstorul, nici comitetul, nici frații, nici părinții, nici soțul sau sotia, nici doctorii, nici aparatele lor performante, ci numai cugetul tău si Dumnezeu.

Această analiză implică 3 aspecte:

1. Este personală v.22 „Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după  altul: Nu cumva sunt eu, Doamne?” Nu a spus Petru despre Ioan și nici invers, ci fiecare personal, în dreptul lui.  De obicei, ucenicii aveau un purtător de cuvânt, nu vorbeau toți ci doar unul (ex: Petru). De data aceasta citim că unul după altul, nu unul în locul altuia, au zis: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”

2. Descoperă vulnerabilitatea noastră ca oameni: ” nu cumva sunt eu, Doamne?” ne pune în  postura să realizăm că putem fi fiecare dintre noi un Iuda, unul care să-l trădeze Hristos, nu pentru 30 arginți ci pentru o minciună, o ură, o mânie, o neascultare, o poftă, o privire etc. Suntem confruntați cu ceea ce nouă  nu ne place, nu am vrea să ne caracterizeze.

În dumneata, în tine, în mine și în fiecare om este potențialul răului, al păcatului.  De aceea, Pavel, om citit, elevat, educat, apostol al Domnului nu se sfiește să spună despre el în 1 Corinteni 9: 27 „Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovădui altora, eu însumi să fiu lepădat”

3. Descoperă vrednicia lui Hristos. Ucenicii spun „Doamne.” Pentru ei Isus nu era tâmplarul din Nazaret, niciun rabin ca ceilalți, ci era Dumnezeu. Pentru Iuda era un învățător  (v.25) și  s-a gândit să obțină pe el un profit de 30 de arginți, prețul unui sclav.

Când ne cercetăm stăm în fața lui Isus Hristos, care pătrunde înlăuntrul nostru și știe totul despre noi. El este Fiul lui Dumnezeu. El este și Domnul vieții tale?

Ca odinioară pe ucenici, Domnul ne provoacă la o operație lăuntrică, să ne analizăm și să scoatem afară răul din noi.

Doamne ajută!!